Demo giao diện truyện bằng Foxtheme

https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Cột móc chủ quyền

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh… Editor: Yul Yuuki…
Cột móc chủ quyền
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Bài ca người và lính

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh… Editor: Yul Yuuki…
Bài ca người và lính
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Hãnh diện cho tôi

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh… Editor: Yul Yuuki…
Hãnh diện cho tôi
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Hồng sâm tiên đế

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE , Trọng sinh, Cung đình hầu tước, Kiếp trước kiếp này, Tương ái tương sát, Song trọng sinh… Editor: Yul Yuuki…
Hồng sâm tiên đế
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Trói Em Mãi Không Buông

Trang Tử Khâm: “Ngôn Ngôn,hôn nhân là chuyện lớn cả đời,mẹ không cho phép con làm như vậy”Trang Tử Khâm ít nhiều biết được dụng ý Lâm Tân Ngôn làm…
Trói Em Mãi Không Buông
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Qua Sông Hái Sen

Trang Tử Khâm: “Ngôn Ngôn,hôn nhân là chuyện lớn cả đời,mẹ không cho phép con làm như vậy”Trang Tử Khâm ít nhiều biết được dụng ý Lâm Tân Ngôn làm…
Qua Sông Hái Sen
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Nam chủ bệnh kiều

Trang Tử Khâm: “Ngôn Ngôn,hôn nhân là chuyện lớn cả đời,mẹ không cho phép con làm như vậy”Trang Tử Khâm ít nhiều biết được dụng ý Lâm Tân Ngôn làm…
Nam chủ bệnh kiều
https://web4.foxtheme.net admin 1 năm trước

Mê mẩn vì em

Trang Tử Khâm: “Ngôn Ngôn,hôn nhân là chuyện lớn cả đời,mẹ không cho phép con làm như vậy”Trang Tử Khâm ít nhiều biết được dụng ý Lâm Tân Ngôn làm…
Mê mẩn vì em